Արդյունաբերական հատակներ

Sikafloor 156 (A+B)

Էպօքսիդային հիմքով բաղադրանյութ` գրունտային շերտ պոլիմերային հատակների համար

Ծախս` 0,35-0,5 կգ/մ2

Sikafloor 161 (A+B)

Էպօքսիդային գրունտային շերտ պոլիմերային հատակների համար

Ծախս` 0,35-0,55 կգ/մ2

Sikafloor 162 (A+B)

Թափանցիկ էպօքսիդային կապակցանյութ դեկորատիվ ծածկույթների և երեսսվաղների համար

Ծախս` ~ 1,1 կգ/մ2/մմ

Sikafloor-263 SL

Էպօքսիդային, լուժիչ չպարունակող բաղադրանյութ՝ ինքնահարթեցվող և բարձր լցավորված գունավոր ծածկույթ (1,5-3մմ) արդյունաբերական հատակների համար:© 2018 Nor Gind , All rights Reserved.Created by ArtSystem