Հերմետիկներ և սոսինձներ

Sikaflex® Floor

Floor Էլաստիկ պոլիուրեթանային հերմետիկ շինարարական կարանների, ճեխքվածքների խտացման համար: Կայուն է ջրի, վառելիքի նկատմամբ: Դեֆորմացիա՝մինչև 12,5%:

Sikaflex® PRO-3

Էլաստիկ պոլիուրեթանային հերմետիկ դեֆորմացիոն,կառուցվածքային շինարարական կարանների, ճեխքվածքների խտացման համար: Կայուն է ջրի, վառելիքի նկատմամբ: Դեֆորմացիա՝մինչև 25%:

Sikadur®-31 CF Normal

Sikadur-31 CF Բարձր ամրության մածուծիկ էպօքսիդային սոսինձ որմնակապման, բետոնի,քարերի,մետաղների,փայտի նորոգման համար:

Sika® BlackSeal®-1

Էլաստիկ մթնոլորթակայուն բիտումային հերմետիկ տարբեր տեսակի տանիքածածկերի կարանների, կծվածքների, ճեղքվածքների հուսալի հերմետիկացման համար:© 2018 Nor Gind , All rights Reserved.Created by ArtSystem