Կառուցվածքային ամրացում

Sikadur®-52

Sikadur 52 Ներարկային բարձր ամրության էպօքսիդային բաղադրանյութ բետոնե կառուցվածքների ճաքերը հերմետիկացման և ջրամեկուսացման համար, ստեղծում է հուսալի կապ բետոնի հատվածների միջև:

Sikadur®-Combiflex® SG

Sikadur Combiflex SG Էլաստիկ պոլիմերային ժապավեն դեֆորմացիոն,կառուցվածքային շինարարական կարանները և ճաքերը հերմետիկացնելու և հուսալի ջրամեկուսացնելու համար:

Sikadur®-31 CF Normal

Sikadur-31 CF Բարձր ամրության մածուծիկ էպօքսիդային սոսինձ որմնակապման, բետոնի,քարերի,մետաղների,փայտի նորոգման համար:

SikaGrout®-311

SikaGrout® 311 - բարձր ճշգրտության ընդարձակվող լցովի շաղախ ցեմենտի հիմքով: Լցման հաստությունը՝ 3-10մմ:© 2018 Nor Gind , All rights Reserved.Created by ArtSystem