Բետոնի արտադրություն

Sika Plastiment 1050 LC

Բետոնի հոսունությունը ավելացնող, ջրի ծախսը մինչև 15% իջեցնող, ստաբիլիզացնող, բետոնի հավելանյութ: Ապահովում է բետոնի շարժունակության երկարատև պահպանումը:

Sikament 131

Բետոնի հոսունությունը ավելացնող, ջրի ծախսը մինչև 25% իջեցնող բետոնի հավելանյութ: Բարձրացնում է բետոնի վաղ ամրությունը, միաժամանակ ապահովելով բետոնի շարժունակության երկարատև պահպանումը:

Sika® ViscoCrete® 20 HE

Sika® ViscoCrete® 20 HE` բարձր էֆեկտիվության, բետոնի հոսունությունը զգալի բարձրացնող և ջրօգտագործումը իջեցնող սուպերպլաստիֆիկատոր, բետոնի բարձր վաղ ամություն ապահովող:  

Sika® ViscoCrete®-3190

Sika ViscoCrete-3190 պոլիկարբոքսիլաթային եթերների հիմքով բարձր էֆեկտիվության սուպերպլաստիֆիկատոր է շարժականության երկարատև պահպանման ժամանակով բետոնի արտադրության համար:© 2018 Nor Gind , All rights Reserved.Created by ArtSystem